Безумовна любов | Хліб щоденний [22/12]

122

Немає сумніву в тому, що ми будемо пізнавати Божу любов впродовж вічності все більше і більше.